„Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno”

Na całym świecie maleje liczba pszczół, co grozi niewyobrażalnym kataklizmem w przyrodzie – niezapylone kwiaty więdną bowiem, zamiast zamienić się w owoce. Znaczenie zapylających rośliny pszczół dla ekosystemu Ziemi trudno przecenić. Bez nich wielu gatunkom groziłaby zagłada. Rośliny owadopylne stanowią niemal cztery piąte wszystkich roślin. Przeważająca większość z nich zapylana jest przez pszczoły. Przykładowo, aż 90 proc. drzew owocowych może wydawać owoce właśnie dzięki tym pożytecznym owadom.Ocenia się, że od pracy pszczół zależna jest aż jedna trzecia pożywienia człowieka. W rzeczywistości jesteśmy od pszczół zależni w znacznie większym stopniu – podobnie jak cała przyroda. Zapylanymi przez te owady roślinami żywią się przecież nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. A ubytek nawet jednego gatunku grozi naruszeniem delikatnej równowagi ekosystemu. Dlatego świadomi zagrożeń wynikających ze zmniejszających się ilości owadów zapylających napisaliśmy wraz z Nadleśnictwem Gniezno projekt, który ma przede wszystkim przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej, poznania podstawowych informacji o biologii pszczół, trzmieli, zagrożeniach wynikających z chemizacji rolnictwa oraz sposobach zapobiegania wymieraniu pszczół, trzmieli wraz z wdrażaniem działań przyczyniających się do wzrostu ich liczebności. Podjęcie działań związanych z realizacją proponowanej inicjatywy przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej i wiedzy związanej z rolą jaką odgrywają w przyrodzie oraz rolnictwie pszczoły i trzmiele, zostaną stworzone również miejsca umożliwiające zasiedlanie się pszczół. Projekt realizowany jest w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Gniezno, przede wszystkim jednak do młodzieży szkolnej.W październiku przygotowano dla wybranych uczniów-liderów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycieli wizytę studyjną w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy). W czasie wizyty studyjnej odbędzie się prelekcja wykładowcy-specjalisty w tematyce ochrony owadów zapylających-pracownika Związku Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, a następnie odbędą się warsztaty terenowe związane z nabywaniem praktycznych umiejętności budowy konstrukcji zasiedlających dla pszczół i trzmieli. O następnych etapach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

  

INFORMACJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY GNIEZNO

Projekt pn. „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno”. Projekt realizowany jest w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pismo do szkół

Zgłoszenie szkoły

Zgoda szkoły

Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno

 

Na całym świecie maleje liczba pszczół, co grozi niewyobrażalnym kataklizmem w przyrodzie – niezapylone kwiaty więdną bowiem, zamiast zamienić się w owoce. Znaczenie zapylających rośliny pszczół dla ekosystemu Ziemi trudno przecenić. Bez nich wielu gatunkom groziłaby zagłada. Rośliny owadopylne stanowią niemal cztery piąte wszystkich roślin. Przeważająca większość z nich zapylana jest przez pszczoły. Przykładowo, aż 90 proc. drzew owocowych może wydawać owoce właśnie dzięki tym pożytecznym owadom. Ocenia się, że od pracy pszczół zależna jest aż jedna trzecia pożywienia człowieka. W rzeczywistości jesteśmy od pszczół zależni w znacznie większym stopniu – podobnie jak cała przyroda. Zapylanymi przez te owady roślinami żywią się przecież nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. A ubytek nawet jednego gatunku grozi naruszeniem delikatnej równowagi ekosystemu.

Dlatego świadomi zagrożeń wynikających ze zmniejszających się ilości owadów zapylających napisaliśmy wraz z Nadleśnictwem Gniezno projekt , który ma przede wszystkim przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej, poznania podstawowych informacji o biologii pszczół, trzmieli, zagrożeniach wynikających z chemizacji rolnictwa oraz sposobach zapobiegania wymieraniu pszczół, trzmieli wraz z wdrażaniem działań przyczyniających się do wzrostu ich liczebności. Podjęcie działań związanych z realizacją proponowanej  inicjatywy przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej i wiedzy związanej z rolą jaką odgrywają w przyrodzie oraz rolnictwie pszczoły i trzmiele, zostaną stworzone również miejsca umożliwiające zasiedlanie się pszczół.

Projekt realizowany jest w ramach  "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Gniezno, przede wszystkim jednak do młodzieży szkolnej.

 

29 października odbyły się warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Zajęcia przeprowadził pan Jacek Wendzonka, który specjalnie przyjechał do Lądu z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Pan Jacek od wielu lat zajmuje się  badaniem  dzikich pszczół, ich znaczeniem w przyrodzie  i ochroną. Uczestnicy spotkania zapoznali się min. z biologią pszczół, dowiedzieli się po czym można rozpoznać dzikie pszczoły i trzmiele oraz jak można wykonać konstrukcje zasiedlające dla owadów.Na zakończenie wszyscy otrzymali posiłek regeneracyjny.

W warsztatach brali udział uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych, z Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Modliszewku.Teraz czeka ich przeprowadzenie zajęć dla swoich szkolnych koleżanek i kolegów wg przygotowanych wcześniej scenariuszy.

 

Korzystając z okazji chcemy podziękować Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów.

 

 

 

Prelekcja w Jankowie Dolnym

„Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno” Nawiązując do poprzedniego postu cd. informacji. Pan Jarosław Olejniczak - leśnik i jednocześnie zapalony pszczelarz swój wykład przeprowadził w Zespole Szkół w Jankowie Dolnym. W prezentacji przedstawił rolę owadów zapylających w środowisku, historię bartnictwa, rodzaje barci. Zwrócił również uwagę na las jako naturalne miejsce bytowania dzikich pszczół.

Prelekcja w Zdziechowie

„Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno” Ciąg dalszy projektu. Zaplanowane działania odbywają się zgodnie z harmonogramem. I tak w marcu i kwietniu odbyły się prelekcje w szkołach z terenu gminy Gniezno. W marcu w ZSG w Szczytnikach Duchownych wykład poprowadził pan Jacek Wendzonka (materiały przedstawiono wcześniej). W kwietniu prelekcje wraz z prezentacją poprowadzili p. Karolina Fiutak-Łachowska i p. Jarosław Olejniczak. P. Karolina Fiutak-Łachowska jest st. specjalistą Służby Leśnej ds. ochrony lasu, edukacji leśnej i turystyki. Swój wykład przeprowadziła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zdziechowie dla gimnazjalistów tej szkoły i dla uczniów Szkoły Podstawowej z Modliszewka .W swoim wystąpieniu przekazała informacje związane z hodowlą pszczół na przykładzie pszczoły miodnej, hodowlą pszczół dziko żyjących, z poznaniem biologii pszczół murarek i trzmieli, poznaniem typów domków dla pszczół oraz poznaniem pożytków pszczelich i ich znaczenia dla pszczół. Zdjęcia wykonano podczas prelekcji w ZSG w Zdziechowie.

Prelekcja w Szczytnikach Duchownych

7 Marca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych odbyła się pierwsza z zaplanowanych trzech prelekcji w ramach projektu "Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno" realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju finansowanego przez NFOŚiGW. Prelekcję poprowadził pan Jacek Wendzonka zajmujący się dzikimi pszczołami od wielu lat. Jest doktorantem na Uniwerytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na co dzień pracujący w Zespole Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, szczególnie druga część praktyczna wzbudziła ogromne emocje u najmłodszych. Budowa konstrukcji zasiedlających różnego typu przyda się uczniom przy realizacji własnych konstrukcji w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w czerwcu. Następne prelekcje odbędą się w kwietniu w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Zdziechowie i Zespole Szkół w Jankowie Dolnym.

Czynna ochrona dzikich pszczół

W kwietniu przekazano szkołom biorącym udział w projekcie, specjalnie na cele projektu opracowane, po dwie tablice informacyjno-edukacyjne zawierające treści związane z biologią owadów zapylających, ich znaczeniem w przyrodzie, zagrożeniami i radami jak można pomóc dzikim zapylaczom.

Prezentacja programu na sesji Rady Gminy Gniezno

 PREZENTACJA

 

Wystawa prac w urzędzie Gminy Gniezno

Rozstrzygnięcie konkursu na konstrukcję zasiedlającą „Domek dla Mai”

W piątek 30 września o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Gniezno odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt "Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno". Podczas konferencji uroczyście wręczono nagrody laureatom Konkursu „Domek dla Mai”. Nagrody ufundowali: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Gminy Gniezno, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Nadleśnictwo Gniezno. W sumie na nagrody przeznaczono 4.500,00 zł. Laureaci otrzymali tablety, e-booki, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, książki związane z biologią owadów oraz zestawy nasion roślin nektarodajnych. Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało wszystkim uczestnikom konkursu zestawy promocyjne. Nagrody wręczali: v-ce Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego p. Jerzy Berlik, St. Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu Nadleśnictwa Gniezno Karolina Fiutak-Łachowska, leśniczy Leśnictwa Las Miejski Jarosław Olejniczak, prezes Stowarzyszenia"Siedlisko" Maria Brykczyńska.

Wyniki konkursu "Domek dla Mai"

Ogłaszamy wyniki Konkursu "Domek dla Mai" na konstrukcję zasiedlającą.
 
Wszystkie osoby nagrodzone zapraszamy do UG przy ul. Reymonta 30 września 2016 roku na godz. 10.00.
 
Osobom wyróżnionym (10 uczestników) nagrody wraz z dyplomem uczestnictwa przekażemy do szkół.
 

Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie gminy Gniezno

 
Projekt realizowany jest w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Naszym projektem zainteresowały się ogólnopolskie media. Oto krótki reportaż wyemitowany w TV TRWAM.