Prelekcja w Jankowie Dolnym

„Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno” Nawiązując do poprzedniego postu cd. informacji. Pan Jarosław Olejniczak - leśnik i jednocześnie zapalony pszczelarz swój wykład przeprowadził w Zespole Szkół w Jankowie Dolnym. W prezentacji przedstawił rolę owadów zapylających w środowisku, historię bartnictwa, rodzaje barci. Zwrócił również uwagę na las jako naturalne miejsce bytowania dzikich pszczół.