Zarząd stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes - Maria Brykczyńska
zastępca prezesa - Paulina Andrzejewska
Skarbnik - Barbara Pomorska
Sekretarz - Karolina Fiutak-Łachowska
Członek - Teresa Zielińska

KOMISJA REWIZYJNA

Członek - Kamil Cegielski
Członek - Marzena Matecka
Członek - Katarzyna Brzęcka

 

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za pełnione funkcje. Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.