Czynna ochrona dzikich pszczół

W kwietniu przekazano szkołom biorącym udział w projekcie, specjalnie na cele projektu opracowane, po dwie tablice informacyjno-edukacyjne zawierające treści związane z biologią owadów zapylających, ich znaczeniem w przyrodzie, zagrożeniami i radami jak można pomóc dzikim zapylaczom.

Prezentacja programu na sesji Rady Gminy Gniezno

 PREZENTACJA

 

Wystawa prac w urzędzie Gminy Gniezno