Prelekcja w Zdziechowie

„Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno” Ciąg dalszy projektu. Zaplanowane działania odbywają się zgodnie z harmonogramem. I tak w marcu i kwietniu odbyły się prelekcje w szkołach z terenu gminy Gniezno. W marcu w ZSG w Szczytnikach Duchownych wykład poprowadził pan Jacek Wendzonka (materiały przedstawiono wcześniej). W kwietniu prelekcje wraz z prezentacją poprowadzili p. Karolina Fiutak-Łachowska i p. Jarosław Olejniczak. P. Karolina Fiutak-Łachowska jest st. specjalistą Służby Leśnej ds. ochrony lasu, edukacji leśnej i turystyki. Swój wykład przeprowadziła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zdziechowie dla gimnazjalistów tej szkoły i dla uczniów Szkoły Podstawowej z Modliszewka .W swoim wystąpieniu przekazała informacje związane z hodowlą pszczół na przykładzie pszczoły miodnej, hodowlą pszczół dziko żyjących, z poznaniem biologii pszczół murarek i trzmieli, poznaniem typów domków dla pszczół oraz poznaniem pożytków pszczelich i ich znaczenia dla pszczół. Zdjęcia wykonano podczas prelekcji w ZSG w Zdziechowie.