Kawiarenka Obywatelska

7 kwietnia o godz. 18,00 po raz pierwszy Kawiarenka Obywatelska.
Dzięki Akcji "Masz Głos", w której od kilku lat nasze Stowarzyszenie „Siedlisko” bierze udział możemy zorganizować spotkanie mające zaktywizować naszą społeczność.
Akcja Masz Głos wspiera mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Przypomina, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje się wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki.
Temat spotkania - „Kawiarenka Obywatelska”- inicjatywa lokalna mieszkańców, konsultacje społeczne, lepsza przestrzeń dla ludzi
Termin spotkania - 07.04.2017 r.
Miejsce spotkania - świetlica wiejska w Lubochni

Planowany przebieg:
1. Przedstawienie przebiegu spotkana przez moderatora- podział na trzy moduły:
• inicjatywa lokalna – definicja, sposób na aktywizację społeczności, formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych, kto może korzystać z inicjatywy lokalnej, w jakim celu oraz jakie są kolejne kroki związane z realizacją inicjatywy,
• konsultacje społeczne – przybliżenie definicji, korzyści wynikające z przeprowadzanych konsultacji, sposób ich przeprowadzania (konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio),
• Lepsza przestrzeń dla ludzi - w jaki sposób można zagospodarować przestrzeń publiczną, jakie działania w tym pomogą.
2. Omówienie i dyskusja nad poszczególnymi modułami.
3. Wypracowanie stanowisk związanych z najważniejszymi tematami- promocja aktywnej turystyki, w tym rowerowej, na terenie powiatu gnieźnieńskiego, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, tworzenie infrastruktury rowerowej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przygotowanie projektu kompleksowego zagospodarowania plaży nad Jeziorem Wierzbiczańskim, kanały pozyskiwania środków.
Moderatorem spotkania będzie p. Małgorzata Blok dyrektor LGD "Trakt Piastów".

7 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Lubochni odbyła się po raz pierwszy na naszym terenie Kawiarenka Obywatelska dzięki Akcji "Masz Głos" i "Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów" Szkoły Liderów. Tematem spotkania były: inicjatywa lokalna mieszkańców, konsultacje społeczne, lepsza przestrzeń dla ludzi. Na spotkanie przybyło 21 osób zainteresowanych "pracą na rzecz lokalnej społeczności". Niektórzy po raz pierwszy spotkali się z w/w terminami. Uczestnicy dowiedzieli się o strukturze samorządu - część była zdziwiona, że samorząd to mieszkańcy, a nie Urząd Gminy czy radni. Największe emocje wywołała dyskusja na tematy:

- zagospodarowanie brzegów jeziora

- problem z osobami przyjeżdżającymi z miasta nad jezioro (hałas, śmieci, ogniska), jak go rozwiązać,

- w jaki sposób działać, aby powstały drogi rowerowe. Skąd wziąć pieniądze i jak zachęcić władze gminy do budowy infrastruktury rowerowej.

Wszyscy zgodnie zaakceptowali pomysł utworzenia wypożyczalni kajaków dla mieszkańców okolicznych wiosek i wykorzystanie starej przepompowni w Lubochni na miejsce składowania kajaków i innych sprzętów pływających. Na spotkanie zaproszeni byli niektórzy urzędnicy UG, kilku radnych i wójt. Z zaproszenia skorzystał tylko radny Mariusz Nawrocki z Wełnicy, ja reprezentowałam oprócz mieszkańca Lubochni także Stowarzyszenie "Siedlisko". Proszę zapoznać się z raportem z badań, który znajduje się w publikacjach. Badanie było dwuetapowe – przed i po spotkaniu respondenci otrzymali ankiety. Pretest miał sprawdzić poziom zaangażowania w sprawy miejscowości, posttest miał za zadanie sprawdzić, czy zmianie uległa wiedza i świadomość mieszkańców na temat możliwości angażowania się w sprawy miejscowości/gminy.

Maria Brykczyńska