INFORMACJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY GNIEZNO

Projekt pn. „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno”. Projekt realizowany jest w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pismo do szkół

Zgłoszenie szkoły

Zgoda szkoły