• slajd1
  • slajd2
Logo Siedliska

SIEDLISKO

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej "SIEDLISKO" w Lubochni powstało w celu podejmowania działań mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności poprzez zaktywizowanie i edukację mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia ma uczynić lokalną społeczność aktywną i świadomą swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

SPRZĄTANIE WOKÓŁ JEZIORA WIERZBICZAŃSKIEGO!


15 marca 2020 r.
Zapraszamy WSZYSTKIE osoby chętne do współpracy❗️
z okolic Kaliny, Wierzbiczan i innych zakątków naszej gminy❗️
Koordynatorem akcji ze strony Stowarzyszenia "Siedlisko" jest Kamil Cegielski?
Zgłoszenia można także przesyłać na adres: biuro@siedlisko.gniezno.pl

Image

SPORT I REKREACJA

Rajdy rowerowe

Image

Nartorolki

Image

Spływy kajakowe

Image

POSZANOWANIE DLA TRADYCJI

Wieczornice

Image

Projekt Łuska

Image

Powrót do tradycji

Image

TROSKA O PRZYRODĘ

Ochrona dzikich pszczół

Image

Bioróżnorodność

Image

Pszczele przystanki

Image