Prelekcja w Szczytnikach Duchownych

7 Marca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych odbyła się pierwsza z zaplanowanych trzech prelekcji w ramach projektu "Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno" realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju finansowanego przez NFOŚiGW. Prelekcję poprowadził pan Jacek Wendzonka zajmujący się dzikimi pszczołami od wielu lat. Jest doktorantem na Uniwerytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na co dzień pracujący w Zespole Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, szczególnie druga część praktyczna wzbudziła ogromne emocje u najmłodszych. Budowa konstrukcji zasiedlających różnego typu przyda się uczniom przy realizacji własnych konstrukcji w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w czerwcu. Następne prelekcje odbędą się w kwietniu w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Zdziechowie i Zespole Szkół w Jankowie Dolnym.