O nas

O nas

WIZJA STOWARZYSZENIA
Stabilna i dobrze rozpoznawalna w regionie organizacja, integrująca lokalną społeczność poprzez wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrody Gminy Gniezno oraz poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców.

MISJA STOWARZYSZENIA
Czynienie Gminy Gniezno dobrym i przyjaznym miejscem do życia poprzez aktywizowanie i integrowanie mieszkanek i mieszkańców włączając ich w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrody tego regionu.

 

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLISKO" W LUBOCHNI NA LATA 2022-2023