O nas

O nas

STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLISKO" w Lubochni powstało w celu podejmowania działań określonych w Statucie, a mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności poprzez zaktywizowanie i edukację mieszkańców. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie mają wyposażyć lokalną społeczność w umiejętności umożliwiające efektywne jej uczestnictwo we wszystkich istotnych aspektach dotyczących życia mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia ma uczynić lokalną społeczność aktywną i świadomą swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.