Jesienny Rajd Rowerowy po Gminie Gniezno

14 września 2013 roku o godz. 10.00 spod Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych ruszył Jesienny Rajd Rowerowy pod patronatem honorowym Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka. Rajd zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko w Lubochni, Stowarzyszenie Światowid w Łubowie oraz ZSG w Szczytnikach Duchownych.

 

W rajdzie wzięło udział 51 osób – uczniowie miejscowej szkoły, rodzice oraz mieszkańcy Gniezna i Gminy Gniezno. Uczestnicy imprezy otrzymali od organizatorów specjalne, odblaskowe kamizelki, posiłek regeneracyjny i drobne upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Ponadto wszyscy uczestnicy rajdu byli dodatkowo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy zapewnili także wóz serwisowy, który towarzyszył rowerzystom podczas całego rajdu. Opiekunami na rajdzie byli nauczyciele ZSG w Szczytnikach Duchownych oraz członkowie Stowarzyszenia Siedlisko.

 

Komandor Rajdu, Wojciech Brykczyński, przygotował dwie trasy – dłuższą licząca 18 km i krótszą 6 kilometrową.

 

Trasa krótsza rajdu wiodła ze Szczytnik Duchownych przez Wierzbiczany do Jankowa Dolnego na plażę.

 

Trasa dłuższa prowadziła przez Kędzierzyn, Nową Wieś Niechanowską, Piaski, Ćwierdzin, Krzyżówkę, Kujawki, Kalinę do Jankowa Dolnego.

 

Na plaży w Jankowie Dolnym na zmęczonych turystów czekał smaczny posiłek przygotowany przez „Gościniec w Dolinie”. Rowerzystów odwiedziła także ekipa TV Gniezno, która nagrała relację z Rajdu. Po odpoczynku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego rowerzyści udali się do Szczytnik Duchownych.

 

Rajd rowerowy pomimo niesprzyjającej pogody był udany - panowała miła i przyjacielska atmosfera. Ok. godz. 14,00 wszyscy bezpiecznie oraz szczęśliwie wrócili do swoich domów.

 

Organizatorzy chcą podziękować Policji w Gnieźnie , która zapewniła przez całą trasę rajdu bezpieczny przejazd rowerzystów.

 

Jesienny rajd rowerowy - 2013 r.

Organizator – Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko”, 

Stowarzyszenie Światowid w Łubowie i Zespół Szkolno –Gimnazjalny
w Szczytnikach Duchownych
Patronat Honorowy – Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak
Patronat medialny - Telewizja Gniezno
Radio Gniezno
Przemiany na Szlaku Piastowskim
Komitet organizacyjny:
Wojciech Brykczyński - Komandor Rajdu – trasa B ( dłuższa)
Maria Brykczyńska – trasa A ( krótsza)
oraz Grażyna Bernaciak, Marek Burzyński, Barbara Pomorska, Beata Zielińska-Tubacka
I. Cele Rajdu
Podstawowe cele Rajdu to:
1. Promowanie turystyki rowerowej – skłanianie do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do aktywności ruchowej, jako źródła poprawy stanu zdrowia
2. Propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach publicznych.
3. Poznanie interesujących ze względów przyrodniczych bądź historycznych terenów
gmin i powiatu gnieźnieńskiego oraz szlaków rowerowych.
4. Aktywizacja i integracja społeczeństwa

II. Termin Rajdu
1. Rajd odbędzie się w sobotę 14 września 2013 roku w godzinach od 1000 - 1600
2.Zbiórka uczestników na boisku szkolnym w Szczytnikach Duchownych o godzinie 930. Wyjazd z miejsca zbiórki pół godziny później o godzinie 1000.

III. Program Rajdu

1. Trasa przejazdu: organizatorzy przewidują dwie trasy :

Trasa A : Szczytniki Duchowne – Wierzbiczany – Jankowo Dolne ( plaża) 6 km.
Trasa B : Szczytniki Duchowne – Kędzierzyn – Nowa Wieś Niechanowska – Piaski – Ćwierdzin- Krzyżówka – Kujawki – Kalina – Jankowo Dolne ( plaża) – 18 km.
Powrót trasą A .
Na miejscu mety na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jankowie Dolnym przewidziane są gry i zabawy zręcznościowe oraz poczęstunek dla uczestników Rajdu.
2. Powrót do Szczytnik Duchownych około godziny 1500

IV. Uczestnictwo i organizacja Rajdu

1. W Rajdzie mogą brać udział osoby dorosłe, a nieletnie pod opieką pełnoletnich opiekunów – które przybędą na miejsce jego rozpoczęcia.
2. Uczestnicy zgłaszają się do organizatora przed wyjazdem na trasę, dokonują wpisu na listę celem ubezpieczenia i otrzymania bonu na posiłek.
3. Przejazd uczestników Rajdu drogami publicznymi odbywać się będzie na zasadach określonych w „Przepisach o ruchu drogowym”. Impreza odbywa się przy ruchu otwartym, jednym pasem drogi zgodnie z kierunkiem ruchu.
4. Na czele każdej kolumny rowerów będzie jechała osoba wyznaczona przez organizatorów.
5. Dopuszcza się udział grup zorganizowanych przez inne podmioty ( np. szkoły ) pod opieką osób wyznaczonych przez ich Kierownictwo. Konieczne jest dostarczenie organizatorom list uczestników grup w terminie do 10 września br. do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych lub faxem nr 61 424 57 73.
6. Dodatkowych informacji udziela Maria Brykczyńska pod nr 693 423 720 .
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora

V. Obowiązki i zadania Organizatorów

1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Udzielenie pierwszej pomocy medycznej.
3. Zabezpieczenie finansowe imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez uczestnika rajdu.
5. Omówienie trasy przed wyjazdem i zaplanowanie miejsc postoju.

VI. Obowiązki Uczestników

1. Posiadanie własnego, sprawnego roweru, odpowiedniego ubioru oraz dokumentu tożsamości. Organizatorzy nie zapewniają naprawy rowerów w przypadku ich awarii w czasie Rajdu, jak również nie gwarantują przewozu uczestnika z tego powodu do miejsca zamieszkania.
2. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym i ustaleń zawartych w Regulaminie Rajdu oraz
stosowanie się do bieżących zaleceń kierownictwa rajdu.
3. Jazda drogami ogólnodostępnymi, bez zachowania należytej ostrożności może być powodem kolizji lub wypadków, dlatego konieczne jest bezwzględne przestrzeganie poleceń organizatorów.
4. Zabrania się śmiecenia, palenia papierosów, picia alkoholu, niszczenia przyrody i samowolnego oddalania się od grupy.

  Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu i miłej zabawy !!!

XII Gnieźnieński Rajd Rowerowy – 11 czerwca

Ciepły, słoneczny, czerwcowy dzień sprawił, że na Gnieźnieński Rynek stawiło się przeszło 120 sympatyków turystyki rowerowej. Z niewielkim opóźnieniem po godzinie 10.00 ruszył z Rynku pod eskortą policji XII Gnieźnieński Rajd Rowerowy do Kaliny. Organizatorem rowerowej wyprawy był Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni. Organizatorzy zaplanowali dwie trasy w zależności od stopnia trudności oraz na mecie rajdu w Gospodarstwie Agroturystycznym w Kalinie gry i zabawy zręcznościowe, poczęstunek i upominki dla wszystkich uczestników rajdu. W rajdzie wzięły udział osoby dorosłe oraz nieletnie pod opieką pełnoletnich opiekunów. Uczestnicy zgłaszali się do organizatora rajdu przed wyjazdem na trasę, celem wpisu na listę i uiszczenia opłaty na ubezpieczenie w kwocie 3 złote oraz otrzymania bonu na posiłek. Trasa dłuższa wiodła z Gniezna przez Wierzbiczany, Szczytniki Duchowne, Kędzierzyn, Nową Wieś Niechanowską, Huby Trzuskołońskie, Krzyżówkę, Kujawki do Kaliny. Trasa krótsza prowadziła z Gniezna przez Wierzbiczany, Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcką, Lubochnię, Kujawki . Powrót do Gniezna nastąpił około godziny 15.00 trasą przez Wierzbiczany, Arkuszewo, ulicami Gniezna: Wierzbiczany, Reymonta, Konikowo, Chrobrego do Rynku. Celem rajdu było promowanie turystyki rowerowej, skłanianie do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do aktywności ruchowej jako źródła poprawy stanu zdrowia, propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, poznanie interesujących ze względów przyrodniczych bądź historycznych terenów powiatu gnieźnieńskiego i szlaków rowerowych. Patronat Honorowy nad rajdem objął Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, Patronat medialny – Telewizja Gniezno, Radio Plus, Moje Gniezno. Komandorem rajdu był Andrzej Kaczmarek. Komitet organizacyjny rajdu tworzyli: Grażyna Bernaciak, Małgorzata Jóskowiak – Reszko, Marek Burzyński, Wojciech Brykczyński. Sponsorami rajdu byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urząd Miasta Gniezna, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, sklep rowerowy Atut, Pani Sidonia Jędrzejewska – Posłanka do Europarlamentu, Pan Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Firma „Hilgaz”, Fundacja „Recal”. Nad bezpieczeństwem podczas rowerowej wyprawy czuwali panowie z Gnieźnieńskiego Klubu Kolarstwa Górskiego. Wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie finansowe oraz już dziś zapraszamy na XIII Gnieźnieński Rajd Rowerowy, który odbędzie się w czerwcu 2012 roku! Zdjęcia z rajdu – w Galerii.