Z radiem w życie

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu "Z radiem w życie" przygotowanego przez nasze stowarzyszenie. Projekt realizowany jest w ramach programu „Równać Szanse” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. „Z radiem w życie” Celem projektu jest zapewnienie możliwości lepszego startu w dorosłe życie 12 gimnazjalistom i absolwentom Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych, rozwój ich umiejętności w zakresie prezentacji i pozyskiwania wsparcia społecznego poprzez samodzielne uruchomienie i prowadzenie rozgłośni radiowej "Zig Zag " w okresie od 04.01.11 do 29.06.11. Streszczenie projektu: Projekt jest przeznaczony dla młodzieży o zainteresowaniach dziennikarskich.

Kładziemy duży nacisk na działania praktyczne poparte rzetelną wiedza. Nawiązujemy kontakt z działającymi na naszym terenie rozgłośniami radiowymi, w których uczestnicy projektu mogą się zapoznać z zasadami pracy dziennikarza radiowego (max liczba 12 stanowisk w radio). Współpracujemy także z Teatrem im. A. Fredry w Gnieźnie. Projekt obejmuje zajęcia teoretyczne dotyczące misji radia, sposobu zorganizowania pracy w redakcji, pisania wiadomości, konstruowania serwisu informacyjnego, a także przygotowywania reportaży radiowych i prowadzenia programu, jak i część praktyczną. Podczas warsztatów uczestnicy projektu będą pod okiem instruktora przygotowywali krótkie audycje radiowe: wywiady, sondy uliczne, informacje i relacje radiowe. Zaplanowano też ćwiczenia dykcji, emisji głosu i szkolenie dotyczące obsługi radiowęzła i sprzętu radiowego. Pierwszy etap naszych działań to zapoznanie sie z pracą radia i obsługa radiowęzła. Następnie dzieląc sie na grupy, w zależności od zainteresowań , podejmujemy się działań zmierzających do powstania, zgodnie z zasadami pracy dziennikarskiej audycji radiowych, które zostaną zaprezentowane na antenie Radia Gniezno i podczas podsumowania projektu. Opis grupy odbiorców: Młodzież Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych i absolwenci w wieku 13 - 18 lat. Z grupy 140 gimnazjalistów i grupy absolwentów weźmie udział 12 zainteresowanych działaniami w projekcie o takiej tematyce. Grupa pomysłodawców projektu zostanie rozszerzona w wyniku akcji informacyjnej ( plakaty, godziny wychowawcze, szkolna strona www, audycje przez radiowęzeł szkolny). Zgłoszenia w formie pisemnej deklaracji - decyduje motywacja. Czas realizacji projektu Od 02.01.2012 do 29.06.2012 r. HARMONOGRAM Styczeń Akcja informacyjna, rekrutacja, Spotkanie organizacyjne. Ustalenie zasad. Poinformowanie środowiska o rozpoczęciu projektu. Rozmowy z partnerami. Ustalenie terminów tym wizyt w radio i teatrze. Spotkania raz w tygodniu w terminach uzgodnionych pomiędzy uczestnikami. Zajęcia wprowadzające "radio od kuchni". Luty Cotygodniowe dwugodzinne spotkania. Wizyta w Radio Gniezno i teatrze - szkolenie techn. i z emisji głosu. Podjecie decyzji o zakupie odpowiedniego sprzętu. Doskonalenie umiejętności dziennikarskich poprzez samodzielne zbieranie informacji. Analiza dobrych i złych przykładów. Sztuka szukania inspiracji . Marzec Cotygodniowe dwugodzinne zajęcia. Zajęcia w radio (sztuka informowania o dobrych i złych zdarzeniach. Jak mówić by być dobrze zrozumianym. Słabe i mocne strony serwisów informacyjnych . Ćwiczenia z emisji głosu .Wykonywanie dokum. fotograficznej i filmowej. Kwiecień Cotygodniowe dwugodzinne zajęcia. Wizyta w radio. Rozmowa na żywo z politykiem, aktorem, słuchaczem. Reportaż radiowy - klucz do sukcesu: temat, zbieranie materiałów i montaż. Ćwiczenia praktyczne. Montaż węzła radiowego. Maj Cotygodniowe dwugodzinne zajęcia. Zajęcia w Radio Gniezno (sztuka czarowania głosem - czyli ABC prezentera radiowego. Muzyka w radiu. Co grać, jak prezentować) i teatrze. Ćwiczenia z emisji głosu. Przygotowywanie audycji radiowej. Czerwiec Cotygodniowe dwugodzinne zajęcia. Dalsza praca nad audycja radiowa. Przygotowanie do świętowania projektu. Przygotowanie wszystkich elementów kończących projekt, przekazanie zaproszeń, podziękowań. Uroczyste podsumowanie projektu z udziałem gości, nadanie audycji.