„Utworzenie ścieżek Nordicwalking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia"

Pomimo zaangażowania wszystkich osób związanych z projektem musieliśmy przedłużyć termin jego realizacji (z przyczyn od nas niezależnych) do połowy grudnia. Jednak mimo trudności uroczyste otwarcie tras nastąpi niebawem- 5 grudnia. Za nami już wytyczenie szlaków i montaż słupków. Zostały wykonane projekty tablic informacyjnych, plakatów, znaków kierunkowych oraz worków sportowych- upominków dla uczestników otwarcia szlaków.

Tablice i znaki kierunkowe  wykonane będą z materiału dibond, który jest dużo bardziej wytrzymały niż zwykła blacha aluminiowa a dodatkowo posiada bardzo wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Projekt zakończy się wspólnym przemarszem najkrótszą wytyczoną trasą i podsumowaniem zrealizowanych działań  przy  ognisku.  Wydarzenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zasad reżimu sanitarnego.

Cały projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności naszego regionu poprzez dostępną informację jak przebiegają trasy nordicwalking, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy jak i osoby odwiedzające naszą gminę. Poprzez uczestnictwo mieszkańców w projektowaniu tras zwiększymy ich zaangażowanie na rzecz wspólnego podnoszenia komfortu życia w naszej gminie. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego trybu życia, a co za tym idzie podniesie kondycję fizyczną naszych mieszkańców, którzy będą korzystać z wyznaczonych tras nordicwalking. Projekt ma potencjał do rozwoju w późniejszym czasie, o co na pewno będziemy się starać. Będziemy promować trasy poprzez organizowanie  spacerów z przewodnikiem  (przynajmniej jeden) oraz  działania promocyjne na stronach  internetowych i mediach społecznościowych. Zostanie upubliczniona informacja z mapą na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno, na facebooku gminnym oraz aplikacji NiceTown. Poprosimy mieszkańców gminy aby w ramach promocji przeszli trasami, które zostały wytyczone, zrobili zdjęcia z trasy i udostępnili je by promować nasz projekt.

 

Wytyczanie tras i przygotowywanie słupków

 

Montaż słupków na trasach