Wizyta studyjna połączona z warsztatami w "Pasieka Darz Ul"

„Babcia wie lepiej- powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków”

Wizyta studyjna połączona z warsztatami w "Pasieka Darz Ul".

Warsztaty odbyły się 15 czerwca br.

Jak zwykle zajęcia były bardzo interesujące. Gospodyni p. Irena Woźniak ze swadą opowiadała o przetworach, które robi. Szczególnie o różnego rodzaju kiszonkach. Nie zabrakło też spaceru po ogrodzie, omawianiu permakultury i wizyty w api domku.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że wyjazd do "Pasieki Darz Ul" zainspirował ich do zaprowadzenia zmian w ogrodzie i do  robienia kiszonek ( można wszystko kisić, oprócz cebuli).

Więcej szczegółów i przepisów w przygotowywanym przez nas i wydanym  we wrześniu skrypcie "Skrypt dobrych rad"!

Oczywiście wszystko w ramach projektu "Babcia wie lepiej - powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków".

Zadanie realizowane  jest w ramach  projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” poddziałanie 19.2 „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”.

Warsztaty kulinarne

W środę 28 sierpnia odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których wykorzystano do sporządzenia potraw składniki „spod okna”🍃🌿. Dlatego pierwsza część warsztatów odbyła się w terenie. Uczestnicy wybrali się na krótką wycieczkę- pobliskie łąki i rowy przydrożne, gdzie musieli nazrywać rośliny dziko rosnące🍀🎋 (dla nas chwasty). Oczywiście po uprzednim mini wykładzie na temat każdej potrzebnej nam rośliny. Natalia Olejnik z Fundacji Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa INSPEKT zachwyciła nas ogromną wiedzą i umiejętnością przekazania jej w sposób przystępny.

Po spacerze i zebraniu materiału roślinnego 🌿🍃🎋uczestnicy warsztatów zabrali się do przygotowywania potraw. Utworzono trzy zespoły, które przygotowały po jednym przysmaku: placki z pokrzywy, leczo z pięcioma ziołami, chłodnik ogórkowo-pokrzywowy 🍽🍵🥣. Również przepisy z warsztatów kulinarnych znajdą się w "Skrypcie dobrych rad", który będzie dostępny na zakończenie projektu. Będziemy rozdawali go zainteresowanym osobom i podczas promowanej przez nas akcji wymiany roślin "z ręki do ręki" 20 września na przystani wodnej "Bielnik" w Lubochni.

 

Konkurs na "Najładniejszy ogród wiejski" rozstrzygnięty

Powoli dobiega końca realizacja zadania „Babcia wie lepiej- powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków” w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”. Jednym z elementów było przeprowadzenie konkursu na "Najładniejszy ogród wiejski". Nagrody w postaci roślin nektarodajnych i dyplomy rozdano 23 września w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gniezno. Dyplomy wręczyła Maria Suplicka Wójt Gminy Gniezno, natomiast zestawy roślin Maria Brykczyńska prezes "Siedliska". Konkurs ogłoszony został w maju br. i adresowany był do mieszkańców Gminy Gniezno. Komisja konkursowa w składzie Rafał Skweres – kierownik Referatu ds. ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych w Urzędzie Gminy Gniezno, radny Powiatu Gnieźnieńskiego, Paulina Święcichowska – architekt krajobrazu, właściciel firmy zajmującej się projektowaniem ogrodów „Ogrody Pauliny” i Maria Brykczyńska – prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni , radna Gminy Gniezno oceniała ogrody według następujących kryteriów:

🌼 Różnorodność roślin , w tym ilość roślin nektaro i pyłkodajnych🐝🐝

🌼 Kompozycje roślinne

🌼 Pomysłowość i oryginalność

🌼 Walory użytkowe (zioła, jarzyny, sad)

🌼 Mała architektura ogrodowa przyjazna przyrodzie( budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt).

Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia wszystkim uczestnikom konkursu: I miejsce ex aequo – Nina Zielonka i Elżbieta Kapela, III miejsce– Paulina Andrzejewska. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienie. Konkurs na „Najładniejszy ogród wiejski” realizowany był w ramach zadania „Babcia wie lepiej- powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków” w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” poddziałanie 19.2 „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”.