Wyjazd do ogrodu pasiecznego „Pasieka Darz Ul” - zaproszenie