KONKURS - "Najładniejszy ogród wiejski"

Ogłaszamy konkurs na "Najładniejszy ogród wiejski" w ramach zadania „Babcia wie lepiej- powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” poddziałanie 19.2 „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”.

Szczegóły dotyczące konkursu