Kampania społeczna "Zaadoptuj NGO"

Stowarzyszenie „Siedlisko” zakwalifikowało się do udziału w kampanii społecznej „Zaadoptuj NGO” prowadzonej przez Fundację FaniMani, która realizuje kampanię w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Narodowego Instytutu Wolności. W ramach tego działania zostanie sfinansowana produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych dla 75 organizacji społecznych z Wielkopolski.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi obywateli na ogrom inicjatyw i działań realizowanych przez lokalne organizacje społeczne, ma posłużyć zbudowaniu świadomości u obywateli jak wiele wydarzeń, akcji i projektów istnieje tylko dzięki społecznemu zaangażowaniu obywateli i ich organizacji. Różnorodność tych działań – od dla najmłodszych do najstarszych, od edukacji i sportu poprzez pomoc osobom niepełnosprawnym i zwierzętom, aż po promocję kultury i sztuki jest ogromna. Kampania ma zachęcić do symbolicznego zaadoptowania lokalnej organizacji poprzez bardzo różnorodne formy wsparcia – wolontariat, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wsparcie rzeczowe lub finansowe i pobudzić świadomość nie tylko osób indywidualnych, ale również przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu.

W ramach kampanii zostaną przeprowadzone działania promocyjne trwające 22 miesiące – od początku grudnia 2024 do końca września 2026:

- w internecie

- w lokalnej prasie

- wśród przedsiębiorców

- wśród samorządów i szkół

W ramach kampanii organizacje otrzymają bezpłatnie przygotowane dla nich:

- film reklamowy z napisami w języku polskim oraz tłumaczeniem w Polskim Języku Migowym

- plakaty

- broszury informacyjne

Pierwsze spotkanie organizacyjne już się odbyło 14 maja w Poznaniu. Przez ponad 5 godzin trwały inspirujące rozmowy, dyskusja oraz nagrywanie materiału audio i wideo.