MASZ GŁOS

W ramach Akcji Masz Głos zaplanowano Plenerową Kawiarenkę Obywatelską i Rodzinny Festiwal Planszówkowy „Włącz zmianę”.

Już w niedzielę 25 czerwca odbędą się na terenie rekreacyjnym w Lubochni „maszgłosowe” wydarzenia. Są to działania związane z edukację obywatelską społeczności lokalnej.

Plenerowa Kawiarenka Obywatelska

Podczas Plenerowej Kawiarenki Obywatelskiej podyskutujemy na nurtujące nas tematy:

 • czy radna/y jest bezradna/y , co może, a co musi
 • Funduszu sołeckiego
 • informacji publicznej
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( mamy podjętą uchwałę)
 • konsultacji społecznych
 • inicjatywy lokalnej ( mamy podjętą uchwałę)
 • czym jest raport o stanie gminy

Rozdamy materiały informacyjne przygotowane przez Fundację Batorego i akcję Masz Głos.

Zaprosiliśmy  wójta i  radnych , którzy przybliżą mieszkańcom swoją rolę w Radzie oraz  poszczególnych Komisji. Wysłaliśmy także zaproszenia do organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, żeby pokazać społeczności jak ważną rolę w życiu wsi odgrywają lokalni liderzy. W ramach konsultacji poruszymy temat przebudowy drogi gminnej przechodzącej przez os. Sosnowe.

Rodzinny Festiwal Planszówkowy „Włącz zmianę”

Skąd się wzięła nazwa?

Włącz zmianę! to dyskusyjna gra karciana Fundacji Pole Dialogu, która pokazuje działania organizacji pozarządowych w Polsce. Gra zainspirowała nas do zorganizowania wydarzenia Rodzinny Festiwal Planszówkowy.  Na uczestników czekają ciekawe gry planszowe, między innymi gry historyczne Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie można także spróbować swoich sił w grze plenerowej Molkky oraz ułożyć wielkoformatowe puzzle Nadleśnictwa Gniezno.

Przyjdź i włącz zmianę–takie hasło nam przyświeca, żeby:

 • zaangażować mieszkańców w działalność społeczną,
 • chcieli zaproponować zmiany tam gdzie widzą taką konieczność,
 • zmienili swoje przyzwyczajenia i polubili na nowo zbliżające ludzi  gry planszowe

Akcja Masz Głos 

Już po raz drugi bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Jest to projekt Fundacji Batorego wspierający organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. W ramach  programu uczestnicy zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem, a  najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos.Akcja Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast i wsi w całej Polsce.

Stowarzyszenie Siedlisko w tym roku podejmuje działania związane ze  zwiększeniem:

 • zaangażowania mieszkańców i władzlokalnych do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym,
 • zainteresowania mieszkańców udziałem w życiu publicznym,
 • zaangażowania mieszkańców w sprawy związane z partycypacją społeczną.

Ponadto podejmiemy próbę zaktywizowania społeczności lokalnej do działań na rzecz swoich miejscowości poprzez udział w organizowanych wydarzeniach.

Już 25 czerwca zaprosimy mieszkańców na  „Rodzinny Festiwal Planszówkowy”   oraz Plenerową Kawiarenkę Obywatelską pn. „Włącz zmianę”.

Planujemy zaprosić  lokalne władze,  organizacje pozarządowe, radnych  do udziału w Plenerowej Kawiarence Obywatelskiej.

Radni Gminy Gniezno przybliżą mieszkańcom rolę Rady i poszczególnych Komisji, a lokalne organizacje pozarządowe  omówią  rolę organizacji i pokażą jak można swoim zaangażowaniem zmienić coś w swoim życiu, relacjach z innymi jak i życiu całej gminy.