„Recykling Daje Owoce”! Podsumowanie

Po raz kolejny zbieraliśmy na terenie Gminy Gniezno baterie i elektrośmieci. W ramach akcji, do grudnia w 20 wybranych miejscach w Polsce, organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce.

W Gminie Gniezno akcję zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni we współpracy z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym  w Szczytnikach Duchownych i Zespołem Szkół w Jankowie Dolnym.

Zbiórkę  przeprowadzono  od 18 października do 9 listopada 2017 r.

 

Wszystkie informacje dotyczące zbiórki (miejsce, zasady zbiórki) były na bieżąco podawane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Siedlisko”, ZSG w Szczytnikach Duchownych  i Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

 

Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce.

Pamiętaj

wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci!

 

Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki – jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu.


W ramach akcji „Recykling Daje Owoce”, rozdawaliśmy za elektrograty i baterie owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.


Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca – czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu. 


Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). Głównym partnerem akcji „Recykling daje owoce”  w Polsce jest Europejska Platforma Recyklingu.

Pomysłodawcą akcji jest
ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu

 

 

Akcję w Gminie Gniezno organizują:
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych  i Zespół Szkół w Jankowie Dolnym.

Realizacja akcji  „Recykling daje owoce” na terenie Gminy Gniezno.

 

W akcji wzięły udział dwie szkoły z terenu Gminy Gniezno.                               

W wyznaczonym przez szkoły terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania baterii i drobnego ZSEE  był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Na podsumowaniu akcji członkowie Siedliska rozdali jabłka w zamian za przyniesione zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  Sposób podsumowania akcji  również był dowolny, zależny od koordynatora w danej szkole.

 

Lp.

Placówka oświatowa

                       Działania

1.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny  w Szczytnikach Duchownych

Konkursy ekologiczne na plakat oraz pogadanka nt. recyklingu.

2.

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym

 

Pogadanka nt. recyklingu, apel podsumowujący, wykonanie plakatów.

 

Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilka kartonów drobnych elektrośmieci, 4 komputery i 1 monitor.

Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali jabłka.

Pamiętajmy -  jabłko to  tylko symbol !

Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

SZCZYTNIKI DUCHOWNE

JANKOWO DOLNE